Juridische opmerkingen
Bosch Group

AanbiederNaam en adres

Robert Bosch N.V.
Henri Joseph Genessestraat 1
1070 Brussel


Telefoonnummer

+32 2 525 51 85


E-mail adres

info.bosch@bosch.com


Ondernemingsnummer

0420.377.016


© Copyright

Alle rechten voorbehouden. Tekst, foto‘s, afbeeldingen, geluid, animaties en video‘s en de opmaak daarvan op websites van Bosch worden beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of toegankelijk worden gemaakt voor derden. Een aantal websites van Bosch bevatten tevens foto‘s die onder het copyright van derden vallen.


Merken

Voor zover niet anders is aangegeven, zijn alle merken op de websites van Bosch beschermd door het merkrecht. Dat geldt met name voor merken, typeplaatjes, bedrijfslogo‘s en emblemen van Bosch. De op onze pagina’s gebruikte merken en vormgevingselementen zijn geestelijk eigendom van Robert Bosch GmbH, Duitsland.


Garantiebepalingen

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen we geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid en de juistheid van de verstrekte informatie. Elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website is uitgesloten voor zover deze niet het gevolg is van opzet of grove nalatigheid door Bosch.


Licentiebepalingen

Het op de website van Bosch aanwezige geestelijk eigendom zoals patenten, merken en eigendomsrechten is wettelijk beschermd. Deze website geeft geen licentie voor het gebruik van dit geestelijk eigendom van ondernemingen van de Bosch-groep (Bosch) of derden.


Online dispute resolution (ODR)

Informatie betreffende online-geschillenoplossing: de Europese Commissie stelt een platform voor online-geschillenoplossing (OS) ter beschikking. Dit platform moet als startpunt voor de buitengerechtelijke oplossing van geschillen dienen, die de contractuele verplichtingen van online-koopcontracten en online-dienstverleningscontracten betreffen.
Het platform is bereikbaar onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
We nemen geen deel aan buitengerechtelijke schikkingen bij arbitrage-instanties voor consumenten.